Veterinar Božinović

Veterinar Božinović – Zemun. Ambulanta je osnovana 2006 godine pod nazivom Veterinarska ambulanta BOŽINOVIĆ. Kasnije smo se

zbog obima posla preregistrovali u preduzece BOŽINOVIĆ Doo pod kojim nazivom i sad radimo.

2012. Godine kupujemo ambulantu MARLO PET u Pančevu tako da radimo i na ovoj lokaciji.
Vlasnik i direktor ambulante je DVM Stanko Božinović. On sa kolegom DVM Markom Petkovićem obavlja sve poslove vezane za veterinu pasa i mačaka. Od saveta interne hirurgije, porodiljstva i svih ostalih aspekata veterine.

Veterinar Božinović, Zemun
Call Now Button