Laboratorija

Laboratorija

U laboratoriji “Božinović” vrše se bakteriološka, biološka, serološka, toksikološka, patološko-anatomska, histološka i druga ispitivanja materijala, kao i alergijska i druga ispitivanja životinja.

Vrše se istraživanja krvi, tkiva, organa kao i proučavanje njihovih svojstava, sastava, strukture, hemijskih i bioloških procesa koji se u njima odvijaju.

Veterinar Božinović, Zemun
Call Now Button